Βαλβίδα με τρία φύλλα: περιγραφή, δομή, λειτουργίες και ελαττώματα

Υγεία
Φόρτωση ...

Στο ανθρώπινο σώμα χρειάζεται η τριγλώχινη βαλβίδαως συσκευή ασφαλείας, να αποκλείει την αντίστροφη κίνηση του αίματος. Βρίσκεται στη δεξιά διαχωριστική γραμμή και στην αντίστοιχη κοιλία. Η δομή της βαλβίδας αποτελείται από συνδετικές πλάκες. Η παραβίαση του έργου του είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή.

Δομή

Η βαλβίδα είναι τρικυκλική, σύμφωνα με την επιστημονικήη λογοτεχνία, ονομάζεται επίσης τρικυκλικό. Όταν η καρδιά κινείται, όλες οι διαδικασίες συμβαίνουν συγχρόνως. Εάν σε ένα από τα τμήματα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, ένα ελαφρώς προσωρινό, το σώμα αμέσως αισθάνεται, η κατάσταση αλλάζει σημαντικά. Η κατάσταση της υγείας επιδεινώνεται αμέσως, καθίσταται δύσκολη η αναπνοή και είναι αδύνατο να κινηθεί.

βαλβίδα τριών φύλλων

Η βαλβίδα των τριών φύλλων βρίσκεται στα αριστεράστέρνο. Είναι μέρος του συστήματος άντλησης για την άντληση αίματος. Είναι ένα είδος ανοίγματος καπακιού κάτω από την πίεση του αίματος που ωθείται έξω. Το κλείσιμο συμβαίνει λόγω των αντίστροφων δυνάμεων του υγρού αυτόματα λόγω πίεσης στην επιφάνεια των φυλλαδίων.

Ατελές κλείσιμο της βαλβίδας των τριών φύλλωνσυμβαίνει λόγω της χαλάρωσης του καρδιακού μυός, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργήσει κανονικά. Λόγω της παραβίασης της ανακατανομής των εσωτερικών πιέσεων, οι ιστοί αρχίζουν να αποσυντίθενται, γεγονός που απειλεί τον σχηματισμό καρδιακών παθήσεων. Ορισμένες ασθένειες γίνονται προκάτοχοι αυτής της παθολογίας.

Εργασία του σώματος

Η τρικυκλική βαλβίδα είναι μέρος του συστήματοςδικαιώματα κυκλοφορίας αίματος. Μια τεράστια ποσότητα αίματος πηγαίνει από την καρδιά στην αορτή, διέρχεται από όλες τις αρτηρίες και τα τριχοειδή αγγεία, ανταλλάσσει οξυγόνο με τα κύτταρα και δέχεται διοξείδιο του άνθρακα. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα αποσύνθεσης είναι κορεσμένα με επεξεργασμένα μικροθρεπτικά συστατικά και καθίστανται πιο σκούρα. Αυτό το αίμα ονομάζεται φλεβικός.

ατελές κλείσιμο της τριγλώχινας βαλβίδας

Στη συνέχεια, υπάρχει ανακατανομή στα δεξιάπεριοχή της καρδιάς, η περαιτέρω κίνηση συμβαίνει σε όλες τις αρτηρίες του πνεύμονα, για τον εμπλουτισμό με οξυγόνο. Η τριγλώχινη βαλβίδα έχει την ικανότητα να αποκλείει το αντίστροφο ρεύμα. Αυτό είναι απαραίτητο για να χωριστεί η εργασία μαζί: οι αριστερές, δεξιά κοιλίες και οι κόλποι.

Το αίμα γεμίζει την περιοχή της αριστερής καρδιάς και μετά από τοΚολπική ροή εισέρχεται στην κοιλία. Μετά από αυτό, η κυκλοφορία πραγματοποιείται κατά μήκος ενός μεγάλου κύκλου της κυκλοφορίας. Το φλεβικό αίμα επιστρέφει στο δεξιό κόλπο, μετά στη δεξιά κοιλία και εισέρχεται στον μικρό κύκλο της κυκλοφορίας. Μετά τον κορεσμό με οξυγόνο, ο κύκλος ενός μεγάλου κύκλου επαναλαμβάνεται πάλι μέσω του αριστερού κόλπου και της κοιλίας.

Λειτουργίες βαλβίδας

Από το αριστερό και το δεξί μέρος της καρδιάςσυγχρόνως, απαιτείται έγκαιρα να αποκλείεται το αντίστροφο ρεύμα μεταξύ των τμημάτων. Μετά την άντληση αίματος συμβαίνει κυκλικά: υπάρχει χρόνος συλλογής υγρού στην κοιλία, ακολουθούμενη από ισχυρή απόρριψη αίματος στην αορτή. Το σύστημα βαλβίδων εκτελεί σωστά:

 • Βρίσκεται στην αριστερή περιοχή της καρδιάς αναφέρεται ως μιτροειδής.
 • Triskupidny.
 • Βαλβίδα στις αρτηρίες των πνευμόνων.
 • Η αορτική ως ασφάλεια του μεγαλύτερου συστήματος.

βλάβη τριγλώχινας βαλβίδας

Οι γιατροί χρησιμοποιούν τον ορισμό της παλινδρόμησης,που υποδηλώνει το φαινόμενο της ροής αίματος προς την αντίθετη κατεύθυνση μέσω των βαλβίδων. Για να αποφευχθεί αυτό, οι αναφερόμενοι αποκλειστές πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Η μιτροειδής βαλβίδα είναι ανοιχτή μόνο αυτή τη στιγμήαντλώντας αίμα από τον αριστερό κόλπο στην αντίστοιχη κοιλία. Κλείνει όταν το συσσωρευμένο υγρό εκτοξεύεται στην αορτή. Στη δομή της βαλβίδας υπάρχουν δύο βαλβίδες.
 • Η τριχοειδής αορτική βαλβίδα κλείνει το πέρασμα μεταξύ του δεξιού κόλπου και της αντίστοιχης κοιλίας. Το έργο είναι παρόμοιο με το μιτροειδές. Υπάρχουν τρία φύλλα στο κτίριο.
 • Ο πνευμονικός τομέας αναφέρεται στην περιοχή μεταξύ του πνευμονικού κορμού και της δεξιάς κοιλίας. Εξυπηρετεί να εμποδίζει το αντίστροφο ρεύμα τη στιγμή της χαλάρωσης του καρδιακού μυός.
 • Η αορτική βρίσκεται στο κανάλι εξόδου της αριστερής κοιλίας. Αναστέλλει την αντίστροφη ροή αίματος από την αορτή κατά τη στιγμή της χαλάρωσης του καρδιακού μυός. Αποτελείται από τρία ημιτελικά φτερά.

Ανάπτυξη καρδιακών ελλειμμάτων

Ανεπαρκείς τριχοειδείς βαλβίδεςμε το σχηματισμό της αναρροφήσεως του αίματος ή την αντίστροφη ροή του από τον κόλπο στην κοιλία. Αυτό συμβαίνει κατά τη στιγμή της συστολής (η έξοδος της δεξιάς κοιλίας). Τα χαλαρά φτερά κάμπτονται κάτω από την πίεση του αίματος.

ατελές κλείσιμο της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει

Αυτή η κατάσταση μπορεί να σχηματιστεί με μηχανική απόφραξη αορτής. Οι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν την ασθένεια κατά τη διάρκεια της ζωής. Υπάρχουν όμως παραδείγματα συγγενών καρδιακών ανωμαλιών.

Μορφές παθολογιών

Παραβίαση των βαλβίδων συμβαίνει για τους ακόλουθους λόγους:

 • Έλλειψη απαραίτητων ιχνοστοιχείων στο σώμα, από τα οποία εξαρτάται η πυκνότητα και η ελαστικότητα των ιστών που σχηματίζουν τις πλάκες βαλβίδων.
 • Παραβίαση της λειτουργικότητας της τριγλώχινας βαλβίδας μπορεί να συμβεί λόγω δυσλειτουργίας στην εργασία των γειτονικών τμημάτων της καρδιάς.

Λόγω της στασιμότητας του αίματος στο σώμα εμφανίζεταιατελές κλείσιμο της τρικυκλικής βαλβίδας καρδιάς. Μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο σε κατάσταση ανικανότητας. Τα υπερτροφικά κολπικά τοιχώματα σχηματίζονται με τη διαστολή (επέκταση) της δεξιάς κοιλίας. Αυτό προκαλεί στάσιμες διαδικασίες στις αρτηρίες και τις φλέβες.

αορτική βαλβίδα τριγλώχινο

Μπορείτε να ανιχνεύσετε την παθολογία με εσωτερικές αισθήσεις και πρήξιμο της φλέβας στο λαιμό τη στιγμή της αποβολής του αίματος από την καρδιά. Η φλεβική πίεση, κατά κανόνα, αυξάνεται. Το ήπαρ είναι σημαντικά αυξημένο.

Αιτίες και συμπτώματα

Μεταξύ των καθιερωμένων λόγων για την αποδυνάμωση της τρικυκλικής βαλβίδας είναι οι εξής:

 • Καρκινοειδές σύνδρομο.
 • Συνέπειες των ανεπτυγμένων ρευματισμών.
 • Όταν η ενδοκαρδίτιδα είναι μολυσματικής προέλευσης.
 • Η μηχανική βλάβη των θηλωδών μυών ή η ρήξη των χορδών.
 • Συνέπεια της δράσης της μυοκαρδίτιδας.
 • Μετά από καρδιομυοπάθεια.
 • Συνέπεια της σοβαρής θυρεοτοξικότητας.

Συγγενείς παθολογίες συμβαίνουν συχνά σε συνδυασμό μεάλλες ανωμαλίες στη δομή της καρδιάς. Η στένωση της τρικυκλικής βαλβίδας μπορεί να οδηγήσει στην απόσυρση του θώρακα, την οποία ο γιατρός ανακαλύπτει με ψηλάφηση. Επίσης, κατά την ακρόαση των καρδιακών παλμών, υπάρχουν σημαντικοί θόρυβοι κατά τη διάρκεια της συστολής (εκτόξευση αίματος από την κοιλία).

τρικυκλική βαλβίδα

Ωστόσο, ο θόρυβος μπορεί να ανιχνευθεί μόνο με οξύτηταανεπάρκεια. Τα λιγότερο έντονα συμπτώματα συχνά αγνοούνται. Για ακριβή διάγνωση, απαιτούνται οργανικές έρευνες στη συσκευή.

Διαγνωστικές μέθοδοι

Όταν η διάγνωση του συστολικού θορύβου είναι σημαντική κατά τη διάρκειαέμπνευση. Αυτό δείχνει έλλειψη τριγλώχινας βαλβίδας. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνιμο και μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς για κάποιο χρονικό διάστημα. Για να επιβεβαιωθεί η προκαταρκτική διάγνωση, λαμβάνεται ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.

στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας

Στο σχετικό γράφημα, στην παθολογία, παρατηρήστε:

 • απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα προς τα δεξιά.
 • αύξηση του μεγέθους του κύματος Ρ (στην περιοχή του δεύτερου και τρίτου θωρακικού αγωγού).

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ακτίνες Χ. Η εικόνα δείχνει τη διάταση της κοιλίας ή του κόλπου. Οι αποκλίσεις παρατηρούνται επίσης σε εικόνες ηχοκαρδιογραφίας, όπου εντοπίζονται μη φυσιολογικές κινήσεις των καρδιακών διαφραγμάτων. Κατά την ανάλυση της κατάστασης του ασθενούς, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

 • Ο τύπος θορύβου και η περιοχή της εκδήλωσής του.
 • Το μέγεθος της καρδιάς, συχνά είναι διευρυμένο.
 • Παρουσία στάσιμων φαινομένων στην κυκλοφορία.
 • Η αξία της φλεβικής πίεσης.
 • Διαστάσεις του ήπατος.
 • Κατάσταση του στήθους.
 • Πίεση στο δεξιό κόλπο.

Φυσική παθολογία

Η στένωση του στομίου ονομάζεται στένωση. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται υπό την επίδραση του ρευματισμού, των συγγενών παραμορφώσεων, καθώς και της παρατεταμένης μηχανικής έκθεσης. Ως αποτέλεσμα της ασθένειας, υπάρχει αύξηση της πίεσης στα τοιχώματα της καρδιάς. Το αίθριο διευρύνεται. Σταματά φαινόμενα στο κυκλοφορικό σύστημα.

Για τη θεραπεία ήπιων περιπτώσεων, εκτελούνται παθολογίεςπροληπτικών ενεργειών. Αρχίζοντας με τον δεύτερο βαθμό σοβαρότητας, συνιστάται ήδη χειρουργική επέμβαση. Η βαλβίδα επεξεργάζεται με ένα νυστέρι, ως αποτέλεσμα, είναι συχνά απαραίτητο να ράβετε πλάκες ή τρία αντί να αφήνετε μόνο δύο. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου το 14% των ασθενών δεν επιβιώνουν μετά την επέμβαση.

Αλλά ακόμα και μετά την επιτυχή θεραπεία του ασθενούς ήδηαποκτά αναπηρία. Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η σωματική άσκηση και να υποβληθούν σε περιοδικές εξετάσεις για να αποκλειστεί η περαιτέρω εξέλιξη της παθολογίας.

Φόρτωση ...
Φόρτωση ...