Τάξη ώρα στον βαθμό 4. Κατηγορία ώρα "Ανοχή" (4 τάξη)

Εκπαίδευση:

Μια τάξη ώρα στο σχολείο είναι ένα εκπαιδευτικό γεγονός που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας αρμονικής προσωπικότητας των μαθητών, επεκτείνοντας τις γνώσεις τους για ένα άτομο, την κοινωνία, τον κόσμο και μια ποικιλία σχέσεων.

Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών και των γονέων

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην τάξηαλλά η επιλογή των θεμάτων για τέτοιες εκδηλώσεις και η διαδικασία προετοιμασίας θα πρέπει να διεξάγονται σε στενή συνεργασία με τα παιδιά, γεγονός που συμβάλλει στο συμφέρον τους, στην αξιοποίηση του δημιουργικού δυναμικού και στην ενοποίηση της σχολικής ομάδας.

ώρα στην τάξη 4
Μιλώντας για την έννοια του δασκάλου στην τάξηη ανατροφή των νεότερων φοιτητών δεν πρέπει να υποβαθμίζει τη σημασία της οικογένειας στην οποία γεννιούνται. Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το "έδαφος" που επεξεργάζονται οι εκπαιδευτικοί. Μόνο εάν καταβληθούν οι απαραίτητες προσπάθειες από τους γονείς και τους δασκάλους, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος της διαμόρφωσης μιας ηθικής προσωπικότητας.

Οι ώρες διδασκαλίας (3, 4 τάξεις) θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ηλικιακά χαρακτηριστικά του σχολικού κοινού.

Τα χαρακτηριστικά της ηλικίας της ψυχής των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το πιο εύκολα επηρεάζεται από το κοινόείναι μαθητές δημοτικού, λόγω των ηλικιακών χαρακτηριστικών της ψυχικής τους ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα παιδιά αναπτύσσουν την εθελοντική συμπεριφορά (σχεδιασμός - εκτέλεση προγραμμάτων - αυτοέλεγχος), ανώτερες ψυχικές λειτουργίες, οι οποίες αργότερα θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση της θεωρητικής σκέψης και συνείδησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί τη θέση του στο κοινωνικό σύστημα των συντεταγμένων: σχηματίζονται οι ηθικές αξίες, οι οποίες αργότερα θα αποτελέσουν τη βάση της κοσμοθεωρίας.

θέματα τάξεων 4ης τάξης
Αυτή η περίοδος διαμόρφωσης της προσωπικότητας είναι πολύ σημαντική για τους εκπαιδευτικούς και η επικαιρότητα στη διόρθωση της προσωπικότητας παίζει σημαντικό ρόλο εδώ.

Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι απαραίτητο να το καταλάβουμεο προγραμματισμός των ωρών διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει την εξέταση των ηθικών θεμάτων που θα συμβάλλουν πολύτιμα στην ανάπτυξη ενός κοινωνικά προσανατολισμένου ατόμου.

Ώρες διδασκαλίας (4 τάξη), η ανάπτυξη των οποίωνπου προσφέρονται στη μεθοδολογική βιβλιογραφία, λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας και της πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών, προδιαγράφοντας τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών. Ο σκοπός του γεγονότος θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών.

κλάση 4 ανοχής κλάσης ώρας
Το θέμα των τάξεων της 4ης τάξης που μας προσφέρουμε επιτρέπει την ηθική εκπαίδευση των μαθητών, ενστατώντας σε αυτές τις δεξιότητες υγιεινής και ασφαλούς ζωής.

Ποιο θέμα θέλετε να επιλέξετε;

Ο σχηματισμός των ηθικών αξιών των σπουδαστών είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ανατροφή τους, επομένως τα κύρια θέματα των τάξεων 4 τάξεων που συνιστώνται για συζήτηση είναι η "Ανοχή", "Φιλία", "Οικογένεια".

τάξη ώρες ανάπτυξη τάξης 4
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το αμελητέο χρονικό διάστημα που αφιερώνεται στη μελέτη των θεμάτων που βασίζονται στην ασφαλή διαβίωση, θα είναι χρήσιμα τα ακόλουθα θέματα: "Υγεία", "Κανόνες του δρόμου".

Μορφές ώρες διδασκαλίας μπορούν να ποικίλουν: κουίζ, θεατρική παραγωγή, συζήτηση, συναντήσεις με ενδιαφέροντα άτομα, μετακίνηση στον κινηματογράφο, θέατρο.

Θα συζητήσουμε λεπτομερέστερα τα παραπάνω θέματα.

Κατηγορία "Ανεκτικότητα"

Ο βαθμός 4 είναι ο χρόνος που συμβαίνειτο σχηματισμό των ηθικών αξιών των νεότερων φοιτητών. Μία από τις βασικές ηθικές έννοιες είναι η ανοχή, η οποία μεταφράζεται από τη λατινική γλώσσα κυριολεκτικά - "υπομονή".

τάξη κυκλοφορίας κατηγορίας 4 ώρας
Η σημασία αυτής της έννοιας σήμερα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, λόγω της αύξησης τέτοιων φαινομένων στην κοινωνία όπως η μισαλλοδοξία, η επιθετικότητα, οι διακρίσεις.

Με βάση τη θέση ότι το πιο οργανικό πρόσωπο εκδηλώνεται στην κοινωνία των πολιτών, για την οικοδόμηση για την οποία αγωνιζόμαστε, η αποδοχή των διαφορών άλλων ανθρώπων είναι το κλειδί για την άνετη συνύπαρξη.

Η ανεκτικότητα ως αρχή αλληλεπίδρασης στις ομάδες των παιδιών συμβάλλει στην εκπαίδευση μιας ανεκτικής κοινωνίας στο μέλλον.

Τα παιδιά της πρωτοβάθμιας σχολικής ηλικίας έχουν ήδη διαμορφώσει τις γενικές έννοιες της ηθικής και της ανηθικότητας. Ωστόσο, τα μοντέλα συμπεριφοράς αυτής της ηλικιακής κατηγορίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Βασικές γνώσεις στην εξέταση της έννοιαςθα πρέπει να υπάρχει ανοχή στην αναγνώριση όχι μόνο των δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και των ευθυνών τους έναντι άλλων ανθρώπων, με σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων και αποδοχής της κοσμοθεωρίας τους. Υπό αυτή την έννοια, ένα σημαντικό αξίωμα για ενοποίηση είναι η αδιαμφισβήτητη αλήθεια: «Κάνε σε άλλους τον τρόπο που τους θέλεις να τους κάνεις».

Μια τάξη ώρα στην 4η τάξη για ανοχή θα μειώσει το επίπεδο της επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών, το κατώτατο όριο των συγκρούσεων, το οποίο θα επηρεάσει θετικά το συνολικό ψυχολογικό κλίμα στην ομάδα.

Έντυπα κράτησης μιας τάξης ώρα με θέμα "Ανοχή"

Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρηώρα τάξης "Ανοχή". Ο βαθμός 4 είναι ιδανικός για αυτό. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε μια φόρμα συζήτησης, όπου κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις τους και ο δάσκαλος θα είναι σε θέση να διαφοροποιήσει τις σημαντικές ομοιότητες και διαφορές στην αντίληψη του κόσμου γύρω από τα παιδιά για να προσδιορίσει την ενοποίηση όλων των εννοιών που θα συμβάλλουν περαιτέρω στην οικοδόμηση μιας συνεκτικής ομάδας των οποίων τα μέλη συνεργάζονται εποικοδομητικά.

βαθμός υγείας 4 τάξης
Η μορφή του εκπαιδευτικού γεγονότος, που θα επιτρέψει την προσομοίωση κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών των παιδιών σε καταστάσεις επιθετικότητας, μισαλλοδοξίας, θα είναι επίσης παιχνίδια ρόλων.

Φιλίας

Η συνέχιση του θέματος της ανοχής μπορεί να είναιμε το θέμα της φιλίας. Η τάξη της τάξης 4 για το θέμα αυτό θα πρέπει να διεξάγεται με βάση την κατανόηση της σπουδαιότητας για τους νεαρούς φοιτητές να οικοδομούν φιλίες.

Δυστυχώς, δεδομένης της πραγματικότητας της σημερινής ζωής: η συνολική απασχόληση των ενηλίκων, η παγκόσμια αστικοποίηση, η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής - η επικοινωνία των παιδιών περιορίζεται ουσιαστικά στο σχολικό περιβάλλον, γεγονός που αυξάνει το επίπεδο ευθύνης των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία αληθινής φιλίας μεταξύ των μαθητών.

Βασική εγκατάσταση για παιδιά κατά την εξέτασητο ζήτημα της φιλίας πρέπει να είναι η κατανόηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου, η υιοθέτηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του, δηλαδή η οικοδόμηση ισότιμων σχέσεων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε την προσοχή των παιδιών στην ειλικρίνεια, την ανιδιοτέλεια, την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση στις φιλικές σχέσεις.

Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να ωθήσει τους σπουδαστέςσκέπτονται για τη δική τους ικανότητα να οικοδομούν σχέσεις σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και την ανάγκη να αλλάξουν τους εαυτούς τους κατά πρώτο λόγο. Η ώρα της τάξης στο βαθμό 4 πρέπει να είναι παραγωγική για τα παιδιά.

Έντυπα κράτησης μιας τάξης ώρα με θέμα "Φιλία"

Πώς να περάσετε μια τάξη ώρα "Φιλίας"; Ο βαθμός 4 είναι εξαιρετικός για παιχνίδια ρόλων. Έτσι, είναι δυνατόν να καταδείξουμε οπτικές καταστάσεις ζωής που σχετίζονται με την εκδήλωση αληθινής και ψευδούς φιλία. Ο τελευταίος ρόλος στην εξέταση αυτού του θέματος δεν έχει σχέση με τις διατομεακές σχέσεις με τη λογοτεχνία, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας προκαταρκτικής ανάγνωσης της φαντασίας και της επακόλουθης ανάλυσης των έργων.

Οικογένεια

Εξέταση του θέματος της οικογένειας - το τελικό στάδιοδιεξάγοντας ώρες διδασκαλίας για το ηθικό θέμα, λόγω της συνολικής φύσης της έννοιας της "οικογένειας". Πράγματι, χωρίς ανοχή και φιλία, η κατασκευή του είναι αδύνατη. Η τάξη στην 4η τάξη για το θέμα της οικογένειας θα πρέπει να συνοψίζει και να αναλύει τη γνώση και την εμπειρία ζωής που αποκτούν οι μαθητές.

Για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας σχολικής ηλικίας, η οικογένεια είναι μια λειτουργική έννοια. Καθένα από τα μέλη του εκτελεί ορισμένες λειτουργίες: μαμάδες, μάγειρες, καθαρισμοί, επισκευές μπαμπάς, κτλ.

ταξική ώρα φιλίας 4ης τάξης
Με βάση αυτά που έχουν ειπωθεί για τους μαθητέςη ηλικία είναι σημαντική η διαμόρφωση των εννοιών της αγάπης, του σεβασμού, της αμοιβαίας βοήθειας. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη σύνθετη αλληλεπίδραση αυτών των εννοιών, η οποία θα καθορίσει τη δημιουργία μιας ευημερούσας οικογένειας. Ο σημαντικότερος δείκτης είναι η αρμονική σχέση των ηλικιωμένων και των νεότερων γενεών, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στην ανάγκη δημιουργίας της εξουσίας των ενηλίκων και όχι στην άνευ όρων αγάπη για τα παιδιά. Επιπλέον, μια σημαντική πτυχή όταν εξετάζεται η ανάγκη να διαμορφωθεί η εξουσία των ενηλίκων σε μια οικογένεια είναι η εμφάνιση κριτικής σκέψης σε νεαρούς μαθητές, η οποία συχνά εκφράζεται σε άρνηση εξουσίας εν γένει.

Πώς να περάσετε μια τάξη ώρα (βαθμός 4); Η οικογένεια είναι η πιο σημαντική αξία για όλους. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εκδήλωση για το θέμα αυτό με τη μορφή διαγωνισμού, κουίζ, παιχνιδιού.

Υγεία

Το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να εξετάσετε κατά τη διάρκειαη διδασκαλία των ωρών στην τάξη στο βαθμό 4 είναι το θέμα της υγείας. Η τάξη ώρα "Υγεία" (βαθμός 4) θα πρέπει να συνοψίζει τις προηγουμένως αποκτηθείσες γνώσεις και φόρμες μορφή που αποσκοπούν στη διατήρηση ενός σωστού τρόπου ζωής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή την ηλικία διαμορφώνονται μόνο οι συνήθειες, οι οποίες αργότερα θα καθορίσουν έναν τρόπο ζωής, ο δάσκαλος θα πρέπει να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο ενός σωστού τρόπου ζωής.

Πρωτίστως, αυτό υπονοεί μια έμφασηπροσοχή στη σημασία της σωματικής άσκησης, διαδικασίες υγιεινής, σωστή διατροφή, μείωση του επιπέδου επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία του περιβάλλοντος, κοινωνική σφαίρα.

Επιπλέον, δεδομένων των ηλικιακών χαρακτηριστικών των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σημαντικό θέμα που πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή είναι ο σχεδιασμός της καθημερινής ρουτίνας.

Ένα από τα βασικά σημεία κατά την εξέταση θεμάτων σχετικά με την υγεία στην 4η τάξη είναι η ενημέρωση για τις κακές συνήθειες και η ανατροφή της ανθεκτικής απόρριψής τους.

Διαλέξεις, συζητήσεις, παιχνίδια μπορούν να θεωρηθούν οι συνιστώμενες μορφές μιας τάξης ώρα για το θέμα της υγείας.

Κανόνες του δρόμου

Στο πλαίσιο της εξέτασης γενικών θεμάτων υγείαςΚατά τον σχεδιασμό εξωσχολικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε ένα θέμα όπως οι κανόνες κυκλοφορίας. Πώς να κρατήσετε σωστά μια τάξη ώρα σε αυτό το θέμα (βαθμός 4); Οι κανόνες κυκλοφορίας - αυτό είναι κάτι που ακόμη και οι νεότεροι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν. Αξίζει να εξετάσουμε τα ζητήματα οπτικά, δημιουργικά, να αγγίξουμε πτυχές που δεν έχουν μελετηθεί πριν.

Δεδομένης της αύξησης του τραυματισμού των παιδιών και της θνησιμότητας κατά τη διάρκεια τροχαίων ατυχημάτων, το θέμα αυτό είναι κάτι περισσότερο από σημαντικό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες του δρόμου4 τάξεις που μελετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η συστοιχία συσσωρευμένων γνώσεων είναι πολύ σημαντική. Υπό αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να εγκατασταθούν τέτοιες εκδηλώσεις για να κατανοηθεί μεταξύ των παιδιών ότι η άνευ όρων συμμόρφωση με τους κανόνες του δρόμου είναι, πρωτίστως, εκδήλωση σεβασμού για όλους τους χρήστες των οδών και, επιπλέον, εγγύηση για τη διατήρηση της ζωής τους και της ζωής των άλλων.

Μορφές μιας τάξης ώρα με θέμα "Κανόνες του δρόμου"

Με τη μορφή παιχνιδιού ρόλων-ρόλων μπορείτε να περάσετε μια τάξη ώρα (4η τάξη). Τα παιδιά μπορούν να απομνημονεύσουν τους κανόνες κυκλοφορίας πιο γρήγορα εάν το γεγονός είναι ενδιαφέρον και διασκεδαστικό.

Συνιστάται επίσης για χρήση σεοι ώρες της τάξης είναι συναντήσεις με αξιωματούχους επιβολής του νόμου οι οποίοι ρυθμίζουν την οδική ασφάλεια, γεγονός που θα επιτρέψει την γνώση από πρώτο χέρι των κανόνων και την ευαισθητοποίηση για όλους τους κινδύνους και την ευθύνη για τις εξευτελιστικές ενέργειες στο δρόμο.

Έτσι, το θέμα των τάξεων 4 τάξειςυπονοούν τον σχηματισμό βασικών ηθικών εννοιών που πρέπει να καθοριστούν στο μυαλό τους και, με την πάροδο του χρόνου, να μετατραπούν σε καθιερωμένα πρότυπα συμπεριφοράς. Η επιτυχής υλοποίηση εκπαιδευτικών καθηκόντων είναι δυνατή με τη στενή συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Οι ώρες της τάξης (βαθμός 4), η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζεται ευρέως στη βιβλιογραφία, απαιτούν στην πράξη μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην προσωπικότητα, η οποία θα επιτρέψει στους μαθητές να διαμορφώσουν την ηθική ταυτότητα.