Είχε, είχε. Η χρήση του ρήματος στα αγγλικά

Εκπαίδευση:

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι λέξεις έχουν και είχαν μορφέςτο ρήμα να έχει. Αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ρήματα στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθη όταν χρησιμοποιούν αυτές τις φόρμες. Το ρήμα έχει (είχε), η χρήση του οποίου είναι πολύ σημαντικό στα αγγλικά, είναι μια μοναδική και ταυτόχρονα παγκόσμια λέξη.

Είχε χρησιμοποιήσει

Όταν εφαρμοστεί

Αυτές οι λέξεις μπορούν να παίξουν πολλούς ρόλους στα αγγλικά.προσφορά Είχε, είχε, η χρήση του οποίου προκαλεί δυσκολίες, επιδεκτικές σε μια ορισμένη λογική, η οποία θα δοθεί παρακάτω. Επομένως, εξετάστε όλες τις επιλογές για αυτό το ρήμα:

 • Φυσικά, αυτό το ρήμα μπορεί να λειτουργήσει ως μια συνηθισμένη σημασιολογική έννοια "να έχει". Για παράδειγμα: Έχει αυτοκίνητο.
 • Παρόμοια με την πρώτη, το ρήμα να έχειενεργεί ως βοηθητικό. Συμμετέχει στη διαμόρφωση των περισσότερων μορφών ρήματος, εκτός από την καταφατική: Παρόν και Παλιό Απλό (Απεριόριστο). Για παράδειγμα: Έχει μόλις επιστρέψει.
 • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ρευματικό μέσο, ​​εκφράζοντας τη δυνατότητα ή την υποχρεωτική δράση. Για παράδειγμα: Πρέπει να κάνω μια εξέταση.

Μπορεί να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθείτο ρήμα έχει (είχε), η χρήση του οποίου στην ομιλία του δείχνει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Ωστόσο, στα αγγλικά υπάρχει κάποια τακτικότητα στη χρήση αυτών των ρήμων. Έτσι, παρακάτω είναι οι κανόνες για τη σωστή εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μορφής του ρήματος στην επιθυμητή κατάσταση:

 1. Έχει χρησιμοποιηθεί με αντωνυμίες: αυτός, αυτή, αυτό.
 2. Έχουν εφαρμοστεί με αντωνυμίες: εγώ, εσείς, εμείς, αυτοί.
 3. Had είχε εφαρμοστεί μαζί με όλες τις αντωνυμίες, και αυτό είναι μια προηγούμενη τεταμένη μορφή.

Είχε στα αγγλικά
Φόρμες τύπου

Αυτό το ρήμα είναι ακανόνιστο και στο τραπέζι των παρόμοιων ρήμων παρουσιάζεται όπως έχει, είχε. Η χρήση αυτών των εντύπων εξαρτάται άμεσα από τον απαιτούμενο χρόνο.

Η μορφή είχε είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός απλού παρελθόντος χρόνου, παρελθόντος και τελευταίου χρόνου.

Είχε, είχε. Η χρήση μαζί επιτρέπεται μόνο κατά την εφαρμογή τέλειων χρόνων. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που θα βοηθήσουν στην οπτική κατανόηση της ουσίας του κανόνα:

 • Έχει μόλις δείπνο. Η φράση αυτή μεταφράζεται ως εξής: "Μόλις είχε γεύμα."
 • Είχε ένα αυτοκίνητο. Μετάφραση: "Είχε αυτοκίνητο."

Η χρήση των ρημάτων έχει

Στο ρόλο ενός ρηματικού ρήματος

Αυτή είναι μια πολύ κοινή περίπτωση χρήσης.το ρήμα έχει (είχε) στα αγγλικά. Επομένως, όσοι μαθαίνουν μια γλώσσα πρέπει να γνωρίζουν σαφώς τους κανόνες για τη χρήση αυτών των λέξεων. Είναι αρκετά απλά και για να πλοηγηθείτε στο θέμα, απλά πρέπει να έχετε μια καλή ανάγνωση των πληροφοριών και μια μικρή πρακτική σε άμεση χρήση. Το ρήμα έχει (είχε) στην αγγλική γλώσσα διαδραματίζει έναν τροπικό ρόλο σε περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό να εκφράζεται μια συγκεκριμένη ανάγκη για δράση, η οποία οφείλεται σε μερικούς λόγους. Για παράδειγμα: Πρέπει να πάτε, γιατί πρέπει να εργαστείτε. Η κατασκευή αυτή μεταφράζεται ως εξής: "Πρέπει να πάτε, επειδή πρέπει να εργαστείτε".

Αυτό το ρήμα μπορεί να είναι κάπως παρόμοιο.στο ρηματικό ρήμα πρέπει. Αν και έχουν το ίδιο νόημα, εξακολουθούν να έχουν μια λεπτή γραμμή και κάθε άτομο που γνωρίζει τη γλώσσα αισθάνεται αυτή τη διαφορά στο επίπεδο της διαίσθησης. Το ρήμα του τρόπου λειτουργίας πρέπει να είναι αυστηρότερο και να έχει σαφή υποχρέωση να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Το σημαντικό είναι ότι το ρήμα αυτό απευθύνεται κυρίως στον ομιλητή, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείται σε σχέση με τον εαυτό του. Για παράδειγμα: Πρέπει να πάω, θα ήταν καλύτερα. Αυτή η κατασκευή στα ρωσικά θα ακούγεται έτσι: "Πρέπει να φύγω, θα είναι καλύτερη."

Με τη σειρά του ακολουθεί αυτό το ρήμαχρήση σε μια ακόμη περίπτωση: όταν είναι απαραίτητο να δώσετε συμβουλές ή σύσταση. Για παράδειγμα: Πρέπει να προσθέσετε περισσότερες λέξεις. Τι θα κάνει η μετάφραση: "Θα πρέπει να προσθέσετε μερικές ακόμα λέξεις."

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το ρηματικό ρήμα αλλάζει κατά περιόδους, αντίθετα, για παράδειγμα, το ρήμα πρέπει, το οποίο παραμένει αμετάβλητο.

Ακόμη και αντίθετα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φράση που πήρατε, η οποία γενικά έχει το ίδιο νόημα, αλλά χρησιμοποιείται συχνότερα στην καθημερινή συνομιλία.

Είχε χρησιμοποιήσει μαζί

Έχει (είχε)

Η χρήση και η γνώση των κανόνων αυτού του ρήματοςδείχνει υψηλό επίπεδο επάρκειας στα αγγλικά. Μετά από όλα, χρησιμοποιώντας μόνο τους ειδικούς κανόνες της γραμματικής, είναι δυνατόν να ελπίζετε ότι μπορείτε να μιλήσετε σαφώς σε μια ξένη γλώσσα. Είναι σημαντικό να μιλάμε για το ρήμα να έχει και τη συνήθη σημασιολογία. Έτσι, έχει μια μετάφραση: "να έχει", "δικό", "διαθέτει". Για παράδειγμα: Έχω ένα σκυλί.

Για να πρέπει, να έχεις φτάσει

Και οι δύο αυτές επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν εάν είναι διαθέσιμες:

 1. Κάτι κάτι. Για παράδειγμα: Έχει ένα νέο σπίτι. Έχει σπίτι. Αυτές οι κατασκευές μεταφράζουν: "Έχει ένα νέο σπίτι."
 2. Διάφορες συνδέσεις. Για παράδειγμα: Έχω πατέρα. Έχω πατέρα. Αυτό μεταφράζεται και στις δύο περιπτώσεις στη φράση: "Έχω έναν πατέρα".
 3. Ασθένειες. Για παράδειγμα: Έχω πονοκέφαλο. Έχω έναν πονοκέφαλο. Η μετάφραση έχει ως εξής: «Έχω πονοκέφαλο».

Το σημαντικό είναι ότι αρνητικάοι κατασκευές που πρέπει να έχουν και να έχουν φτάσει είναι χτισμένες με τον συνήθη τρόπο. Για παράδειγμα, σε απλή παρούσα τάση, η άρνηση θα ακούγεται έτσι: δεν χρειάζεται και δεν έχεις φτάσει.

Η δομή που έχει πάρει μπορεί να αντικατασταθεί με τα ρήματα για να πάρει και να λάβει. Για παράδειγμα, είχα μια είδηση. Μετάφραση: "Έλαβα τα νέα."

Επίσης, η κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρηματικό ρήμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει κατά περιόδους. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείτε πάντοτε το να το χρειαστείτε.

είχε

Ρήμα συντομογραφία να έχει

Πρέπει να ξέρετε ότι στα αγγλικά είναι πολύοι συντομογραφίες είναι συνηθισμένες, ειδικά στα τροπικά, βοηθητικά ρήματα. Η χρήση του έχει (έχει) ρήμα και η δυνατότητα να το συντομεύσει σωστά θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη και θα δώσει ευκολία στην αγγλική ομιλία. Κατά κανόνα, η συντομογραφία εμφανίζεται συνδυάζοντας το ρήμα με την προηγούμενη αντωνυμία. Αυτό δεν έχει ξεπεράσει το μοναδικό ρητό μας που έχουμε. Έτσι, παρακάτω θα παρουσιαστούν όλες οι πιθανές συντομεύσεις αυτού του ρήματος:

 • Έχετε τους εξής ήχους: `ve. Για παράδειγμα: έκαναν, εγώ, εσύ.
 • Μειώθηκε σε `s. Για παράδειγμα: αυτή είναι, αυτός είναι, είναι;
 • Είχε συντομευμένη μορφή: "δ. Για παράδειγμα: εμείς, εμείς, εμείς.

Συμπέρασμα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν αμέτρητοιπολλοί ιδιωματισμοί, εκφράσεις, καθιερωμένες φράσεις με αυτό το μοναδικό ρήμα. Ως εκ τούτου, θέλω να επιστήσω την προσοχή στη σημασία αυτής της λέξης, διότι η γνώση διαφορετικών ιδιωματισμών και εκφράσεων είναι μόνο ένα συν το λόγο σας. Έτσι, είναι δυνατό να αποδείξετε στον αγγλόφωνο συνομιλητή σας τους ευρείς ορίζοντές σας και να καταστήσετε τη συνομιλία εύκολη και εύκολη, η οποία είναι τόσο σημαντική στην καθημερινή ζωή και στην διεξαγωγή επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων.